Αμπελόκηποι 210-6983 222 | 213-0312 000
Γκύζη 216-070 0000

Check Up Medicus | Διαγνωστικό Κέντρο Αθήνα | Αναιμία | Εργαστηριακός έλεγχος - Πακέτα αναλύσεων σε πολλαπλά επίπεδα από 17,25 ευρώ.

Αναιμία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Αναιμία χαρακτηρίζεται η κατάσταση στην οποία παρατηρείται χαμηλός αιματοκρίτης – αιμοσφαιρίνη στον οργανισμό.

Check Up Medicus Διαγνωστικό Αθήνα | Αναιμία | Εργαστηριακός έλεγχος - Πακέτα αναλύσεων σε πολλαπλά επίπεδα από 17,25 ευρώ.

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 

Οι αναιμίες είναι από τα κύρια θέματα της αιματολογίας, με πολυδιάστατη αιτιολογία και μετάφραση. Επιγραμματικά αναφέρουμε:

α. Σε μικρότερες ηλικίες οι αναιμίες παρατηρούνται κυρίως από:

 1. γονιδιακό τύπο – θαλασσιαιμία (στίγμα μεσογειακής αναιμίας)
 2. κακή διατροφή – έλλειψη αιμοποιητικών στοιχείων (π.χ.παρατεταμένες δίαιτες σε ζωϊκά παράγωγα)
 3. δυσαπορρόφηση αιμοποιητικών ιχνοστοιχείων (σίδηρος, φυλλικό, βιταμίνη Β12) από το στομάχι (σε κοιλιοκάκη, δυσανεξίες, γαστρίτιδες κ.α)
 4. εγκυμοσύνη
 5. έντονη απώλεια αίματος κατά την έμμηνο ρύση

β. Σε μεγαλύτερες ηλικίες αναιμίες μπορούν να προκληθούν μεταξύ άλλων από:

 1. απώλεια αίματος (κυρίως από το γαστρεντερικό)
 2. δυσπλασία – απλασία του μυελού – αιματολογικά νοσήματα
 3. παρατεταμένη ακινησία – νεφρική ανεπάρκεια
 4. αυτοάνοσα νοσήματα και κακοήθη νοσήματα
 5. χρήση φαρμάκων που καταστέλλουν τον μυελό ή προκαλούν δυσαπορρόφηση αιμοποιητικών ιχνοστοιχείων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (βασικές αιματολογικές εξετάσεις)

Αναφέρονατι οι πλέον συνηθισμένες εξετάσεις που χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα ή σε συνδιασμό στην διερεύνηση των αναιμιών.

 

Η εκλογή των αναλύσεων γίνεται σταδιακά και με ιατρική αξιολόγηση, ενώ μπορεί να απαιτηθούν και πλέον εξειδικευμένες αιματολογικές αναλύσεις ή εξετάσεις που δεν αναφέρονται στην σελίδα.

Με την άμεση μέτρηση του αιματοκρίτη (HCT) και της αιμοσφαιρίνης (HGB) γίνεται η πρώτη διαπίστωση της αναιμίας

Οι ακόλουθοι πρόσθετοι παράμετροι της γενικής αίματος, δίνουν πρόσθετες πληροφορίες για την αιτιολογία – τύπο της αναιμίας

 1. μέσος όγκος ερυθρών (MCV) με έμμεσες πληροφορίες για σιδηροπενία (-), έλλειψη αιμοποιητικών βιταμινών (+), δυσπλασία (+), στίγμα μεσογειακής (-) κ.α.
 2. μέση περιεκτικότητα και συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCH, MCHC) που αξιολογείται κυρίως στις σιδηροπενίες
 3. εύρος κατανομής ερυθρών (RDW-CV) που αξιολογείται κυρίως στο στίγμα της μεσογειακής αναιμίας, της μυελικής δυσπλασίας και του βαθμού ανανέωσης των ερυθροκυττάρων
 4. Μικροσκοπική εξέταση αίματος Ελέγχεται στο μικροσκόπιο η μορφολογία και η ποιότητα του συνόλου των κυττάρων του αίματος (ερυθρά, λευκά, αιμοπετάλια) για την περαιτέρω κατηγοριοποίηση της αναιμίας, ενώ ελέγχεται επιπλέον πιθανή υποψία αιματολογικού νοσήματος ή δυσπλασίας του μυελού.

Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση μακροχρόνιου φλεγμονώδους νοσήματος ή σοβαρού νοσήματος του μυελού ή άλλου κεντρικού νοσήματος που μπορεί να έχει προκαλέσει την αναιμία.

Δείχνουν το ρυθμό ανανέωσης των ερυθροκυττάρων δίνοντας πληροφορίες για την παραγωγικότητα του μυελού.

Με τις εξετάσεις γίνεται εκτίμηση της επάρκεια του σιδήρου στον οργανισμό με συμπεράσματα πιθανής απώλειας ή δυσαπορρόφησης. Η απλή μέτρηση σιδήρου δεν επαρκεί, αφού ο σίδηρος παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλες διακυμάνσεις από μέρα σε μέρα, και επηρεάζεται έντονα από πιθανές φλεγμονές με ‘ψευδώς χαμηλές’ τιμές. Η ανάγκη της μέτρησης και των αποθηκών είναι επιβεβλημένη καθώς σε χορήγηση σιδήρου σε άτομα με ‘ψευδώς χαμηλά’ αποτελέσματα σιδήρου, μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική.

Παρέχουν πληροφορίες για την επαρκή μεταφορά του σιδήρου μέσα στον οργανισμό, και την ικανότητα του να τον απορροφήσει ειδικά σε περιπτώσεις που χρειάζεται φαρμακευτική χορήγηση σιδήρου.

Βοηθητική εξέταση για την ανίχνευση:

– φλεγμονής που μπορεί να δώσει ‘ψευδείς’ τιμές σε σίδηρο, φερριτίνη και τρανσφερίνη

– σοβαρών νοσημάτων που μπορούν να προκαλέσουν αναιμία

Είναι οι πλέον απαραίτητες αιμοποιητικές βιταμίνες. Συχνά τις βρίσκουμε σε χαμηλά επίπεδα σε άτομα με κακή διατροφή ή που υποσιτίζονται και σε άτομα που εμφανίζουν δυσκολία στην απορρόφηση τους λόγω στομαχικών διαταραχών – δυσαπορρόφησης, μεγάλης ηλικίας ή χρήσης φαρμάκων.

Αναλύσεις που ελέγχουν τον φυσιολογικό τρόπο ανανέωσης – αναγέννησης του αίματος, και αποκλείουν καταστάσεις αιμόλυσης – καταστροφής του αίματος εντός του οργανισμού.

Είναι τα αντισώματα ανίχνευσης της κοιλιοκάκης, κατάστασης που χαρακτηρίζεται από δυσανεξία στη γλουτένη και παρεμπόδιση της απορρόφησης του σιδήρου και της βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος.  Οι εξετάσεις αυτές προτείνονται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αδιευκρίνιστης μακροχρόνιας αδυναμίας συγκράτησης των επιπέδων φερριτίνης και της βιταμίνης Β12 μετά από αγωγή.

Προτείνεται σε διαπιστωμένη σιδηροπενία οξείας φάσης και σε άτομα ύποπτα για απώλεια αίματος από το γαστρεντερικό σύστημα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Για τον εργαστηριακό έλεγχο απαιτείται απλή αιμοληψία.

Δεν απαιτείται κάποια προετοιμασία ή δίαιτα, και η αιμοληψία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

 

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

Η αιμοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας (ωράριο εργαστηρίου 7.30 π.μ. – 7.30 μ.μ.).

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα στις εξετάσεις αίματος και κοπράνων δίνονται αυθημερόν.

Τα αποτελέσματα στα αυτοαντισώματα για κοιλιοκάκη δίνονται εντός 3 εργάσιμων ημερών.

 

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι εξετάσεις αίματος και κοπράνων του αιματολογικού ελέγχου συνταγογραφούνται στον ΕΟΠΥΥ, με συμμετοχή του εξεταζόμενου όπως ορίζει το παραπεμπτικό (15%, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

 

Το κόστος με ιδιωτική κάλυψη ποικίλλει, ανάλογα με τις αναλύσεις που θα επιλεγούν. Αναφέρονται τα πλέον συνηθισμένα πακέτα  :
 • Βασικός  έλεγχος σιδηροπενίας (γεν. αίματος, σίδηρος, φερριτίνη) κοστίζει 23 ευρώ (-25% έκπτωση πακέτου ) = 17,25 ευρώ.
 • Διευρυμένος έλεγχος ιχνοστοιχείων – βιταμινών – φλεγμονών (γεν. αίματος, ΤΚΕ, σίδηρος, φερριτίνη, CRP, φυλλικό οξύ, βιταμίνη Β12) κοστίζει 71 ευρώ (-25% έκπτωση πακέτου) = 53,25 ευρώ.

 

Προσφορά περιόδου

Με την μέτρηση του Διευρυμένου ελέγχου ιχνοστοιχείων – βιταμινών – φλεγμονών, δωρεάν η μέτρηση της TIBC αξίας 20 ευρώ

Πληροφορίες επιλεγμένες – ενδεικτικές με πηγές :  Interpretation of Diagnostic Tests – J.Wallach  και https://labtestsonline.org

Η επιλογή και επεξήγηση χρήσης της ανάλυσης είναι αποκλειστική ευθύνη του θεράποντα ιατρού σας

Επιμέλεια : Ιωάννης Γρατσίας Δ/της Εργαστηρίου / MSc Clinical Biochemistry - Molecular Biology

2022-2023

Διαγνωστικό Εργαστήριο Βιοπαθολογίας | Μικροβιολογικό | Μοριακή | DNA | Υπέρηχοι | ΕΟΠΥΥ – Ιατρεία

Διαγνωστικό: Δ/ντης Βιοχημικός Ι. Γρατσίας –  Βιοπαθολόγος Ι. Κατσαβοχρήστος / Μ. Κολοκούρη 

Ιατροί: Γενικός Ιατρός Χ. Χρυσανθάκη – Καρδιολόγος Α. Καστανάς – Νευρολόγος Γ. Καραγιώργης – Ουρολόγος Κ. Ψυλλιάς – Πνευμονολόγος 

Ευθύνη & Ήθος στην ΒιοΪατρική επιστήμη – Εξατομικευμένη Ιατρική Πράξη με Ευγένεια και Ενσυναίσθηση

Κορυφαία επίδοση ικανοποίησης εξεταζόμενων 5 αστέρων σε χρήστες μέσω  Google / Doctor any Time

Ποιότητα στις διαγνωστικές εξετάσεις

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων GDPR

e – Ραντεβού μέσω Doctor Αny Τime σε:  ΚαρδιολόγοΟυρολόγοΝευρολόγο – Διαγνωστικές Εξετάσεις

Εημερωτικά Blogs:  checkup.com.gr  –  nosileftis24.gr   –  syntagografisis.grtestcovid.gr

 

Διαγνωστικό Κέντρο Βιοπαθολογίας – Αθήνα | Ιατρικό Κέντρο Check Up Medicus | Checkup – Εξετάσεις Αίματος – ΕΟΠΥΥ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε μας email ή τηλεφωνήστε μας για ραντεβού για εξέταση ή με ιατρό.

Check Up Medicus | Διαγνωστικό Κέντρο Αθήνα | Εξετάσεις Αίματος | Covid-19 Test
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0