Πανόρμου - 40, Αμπελόκηποι Αθήνα, ΤΚ. 11523

Check • Up - MedicusΤεχνολογία Check Up

Η τεχνολογική υπεροχή του εργαστηρίου, επιτυγχάνεται με τη συνεχή επικαιροποίηση (updates) και ενημέρωση στους τομείς :

Α. Τεχνολογίας ιατρικής ενημέρωσης και πληροφόρησης

Η ενημέρωση πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, μέσω διαδικτυακής συνδρομής με τους πλέον αξιόπιστους φορείς υγεας

 

….

 

Β. Τεχνολογίας ανάλυσης δειγμάτων

Η επιλογή των αναλυτικών συστημάτων και αντιδραστηρίων βασίζεται σε κριτήρια ποιότητας.

 

 

 

Η συνεχής επανεξέταση των επιδόσεων των αναλυτικών συστημάτων, η περιοδική αναθεώρηση τους, o καθημερινός τους έλεγχος, τα προγραμματισμένα service και updates, διασφαλίζουν την άριστη εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών.

 

Συνεργαζόμενα εργαστήρια αναφοράς για την διασταύρωση των αποτελεσμάτων,έχουν επιλεγεί βάση αντίστοιχων τεχνολογικών και ποιοτικών κριτηρίων, για κάθε εξέταση

 

 

 

Εξετάσεις μοριακής βιολογίας καθώς και σπάνιες αναλύσεις, εκτελούνται με αποκλειστικό κριτήριο της αξιοπιστία των αποτελεσμάτων

 

Γ. Τεχνολογία ποιοτικού ελέγχου & διαχείρισης αποτελεσμάτων

 

Ο έλεγχος της ποιότητας των αναλύσεων γίνεται με την εναρμόνιση του προτύπου ποιότητας των ιατρικών εργαστηρίων ISO 9001.

 

 

 

Διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων, με συμμόρφωση στα Ευρωπαϊκά πρότυπα  GDPR

 

 

Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η ακρίβεια, των αποτελεσμάτων, εξασφαλίζονται με τη χρήση ‘έξυπνων’ προγραμμάτων της Infomed Πετυχαίνουμε με αυτά την παρακολούθηση του ιστορικού των αναλύσεων του εξεταζόμενου και την αυτόματη ενημέρωση του ιδίου, καθώς και του θεράποντος ιατρού του. Η ενημέρωση επιτυγχάνεται μέσω αυτοματοποιημένης αποστολής e-mail, αλλά και μέσω διαδικτυακής σύνδεσης των ενδιαφερόμενων απευθείας με το ιατρικό τους ιστορικό στον server του εργαστηρίου.

Διαγνωστικό Εργαστήριο Βιοπαθολογίας Γονιδιακής Ανάλυσης -Υπερήχων – Ιατρεία

Μικροβιολογικό DNA Γονιδιακές εξετάσεις αίματος neoscreen Πιστοποίηση ISO 9001:2008

Υπέρηχοι – Triplex / Doppler

Κλινικοί Ιατροί: Καρδιολόγος Α. Καστανάς, Ουρολόγος Κ. Ψύλλιας
Υγεία πεπτικού – Διαιτολογία – Συμβουλετική Προγραμματισμός πρόληψης υγεία -2η γνώμη Health coaching
Ήθος στην ΒιοΪατρική επιστήμη.
Διεύθυνση : Ι. Γρατσίας – Ι. Κατσαβοχρήστος