Πανόρμου - 40, Αμπελόκηποι Αθήνα, ΤΚ. 11523

Check • Up - MedicusΤο Εργαστήριο – Check Up

cu-medicus_about

Στα εργαστήριά μας εφαρμόζονται όλων των τύπων οι διαγνωστικές εξετάσεις (Check Up) βιοπαθολογίας – μικροβιολογίας

Εφαρμόζουμε τα πλέον σύγχρονα και πρωτοποριακά προγράμματα

εξατομικευμένου προσυμπτωματικού ελέγχου βελτιστοποίησης υγείας

 

Ήθος στην Ιατρική Πράξη
 • Με αίσθηση ευθύνης και σας παρέχουμε τις απαντήσεις των αναλύσεων σας άμεσα – εντός λίγων ωρών (και μέσω αποστολής e-mail σε εσάς και τον ιατρό σας )
 • με εγγυημένη αναγνωρισμένη ποιότητα (πιστοποίηση ποιότητας βάση διεθνούς προτύπου ISO-9001)
 • με δωρεάν αξιολόγηση αποτελεσμάτων και παροχή συμβουλών
 • στις καλύτερες δυνατές τιμές της αγοράς
…από το 1965

1965 Ίδρυση Μικροβιολογικού εργαστηρίου Ε.Γρατσία – Ε.Σεϊμένη επί της Μάρνης – 8 Αθήνα

2006 Ίδρυση της Check Up Medicus Ιατρική Ο.Ε. ως εργαστήριο βιοπαθολογίας επί της Πανόρμου 38 Αθήνα

2017 Ίδρυση Συστεγζόμενων Ιατρείων υπό την Check Up Medicus Ιατρική Ο.Ε.επί της Πανόρμου 40 Αθήνα

2019 Επανίδρυση Check Up Medicus Ιατρική Ο.Ε. σαν Διαγνωστικό Κέντρο

 

Ιδιαιτερότητες της αρχικής εγκατάστασης Check Up Medicus – 2006

 • Ανάπτυξη τμημάτων Αιματολογίας – βιοχημείας ανοσολογίας για κάλυψη εντός του εργαστηρίου > 90%  ζητούμενων εξετάσεων
 • Διενέργεια άμεσα εκτελέσιμων αναλύσεων με χρόνους απάντησης σε 1 -2 ώρες
 • Σχεδιασμός εξατομικευμένων check up βάση διεθνών προτύπων
 • Κατ’οίκον εξετάσεις σε οικογένειες, σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας με προσωπικό του εργαστηρίου και μέσω δικτύου νοσηλευτών

 

Σημεία σημαντικής εξέλιξης της Check Up Medicus  2006-2019

 • 2007 εγκατάσταση λογισμικού αυτοματοποιημένης διαχείρισης αναλυτών
 • 2010 σύμβαση με το δημόσιο φορέα – ΟΠΑΔ
 • 2012 εφαρμογή συστήματος ISO 9001
 • 2012 έναρξη 24ωρης εξυπηρέτησης / 365 ημέρες τον χρόνο μέσω δικτύου νοσηλευτών
 • 2016 συγχώνευση με εργαστήριο βιοπαθολογίας Ι.Κατσαβοχρήστος
 • 2017 μεταφορά έδρας σε ισόγεια εγκατάσταση πολλαπλών χώρων με ιδιαίτερη προβολή και δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ
 • 2017 συστέγαση με κλινικούς ιατρούς
 • 2018 εφαρμογή συστήματος GTPR
 • 2019 ανάπτυξη απεικονιστικού τμήματος – υπερήχων

Διαγνωστικό Εργαστήριο Βιοπαθολογίας Γονιδιακής Ανάλυσης -Υπερήχων – Ιατρεία

Μικροβιολογικό DNA Γονιδιακές εξετάσεις αίματος neoscreen Πιστοποίηση ISO 9001:2008

Υπέρηχοι – Triplex / Doppler

Κλινικοί Ιατροί: Καρδιολόγος Α. Καστανάς, Ουρολόγος Κ. Ψύλλιας
Υγεία πεπτικού – Διαιτολογία – Συμβουλετική Προγραμματισμός πρόληψης υγεία -2η γνώμη Health coaching
Ήθος στην ΒιοΪατρική επιστήμη.
Διεύθυνση : Ι. Γρατσίας – Ι. Κατσαβοχρήστος